Obowiązkowe strony internetowe dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Od dnia 1 stycznia 2020 roku każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna ma prawny obowiązek posiadania strony internetowej,  Co powinna prezentować taka strona i co należy zrobić, gdy strona powstanie?

Kodeks spółek handlowych określa:

§5. Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają̨ także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Art. 5. KSH §5 Dz.U.2019.0.505 t.j. – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Spółka więc musi:

  • posiadać stronę www,
  • wyznaczyć na niej miejsce do komunikacji z akcjonariuszami,
  • publikować na niej ogłoszenia.

Ale… to nie wszystko

Dane obowiązkowe na stronie internetowej spółki (art. 206 k.s.h.)

Zgodnie z art. 206 k.s.h. Pisma i zamówienia handlowe spółki z o.o. strony internetowe spółek muszą zawierać:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

art. 206 § 1 k.s.h.

Co ważne, zamieszczenie w/w informacji na stronie w sposób nieprawidłowy może skutkować nałożeniem przez sąd rejestrowy kary grzywny w wysokości 5 000 zł.

Dane dodatkowe na stronie i ich aktualizacja

Stronę www należy wykorzystać też do komunikacji z akcjonariuszami. Trzeba na bieżąco publikować na niej:

  • ogłoszenia o walnych zgromadzeniach,
  • informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce, podziale akcji na poszczególne rodzaje,
  • dokumentację, która będzie przedstawiona na wolnym zgromadzeniu,
  • projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
  • formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Spółka, która nie aktualizuje na bieżąco strony ryzykuje zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia, a nawet ich unieważnienie lub uchylenie, co można wnioskować z art. 422 § 2 pkt 4 k.s.h.

Obowiązkowe zgłoszenia

Jeśli reprezentujesz spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną nie wystarczy samo posiadanie strony internetowej. Obowiązkiem jest zgłoszenie jej adresu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Co ważne zmiana w Kodeksie wprowadzająca obowiązek prowadzenia strony www i komunikacji na niej z akcjonariuszami nie zastępuje wymogu publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.